Vi hjelper deg å utvikle din bedrift!

Bedriftsplassen er et fullsortiment konsulentselskap. Vårt mål er å være en trygg kompentansehavn for ledere og bedrifter i alle størrelser og utviklingsfaser - fra oppstart til avvikling. Våre konsulenter har lang og solid erfaring innen sine felt og alle har arbeidet med bedrifter i alle størrelser og i alle faser.

Slik kan du redusere konsekvensene av uønskede hendelser!

Risiko- og sårbarhetsanalyse – ofte forkortet ROS-analyse – er en kvalitativ risikovurdering basert på faglig skjønn og erfaring.

Trenger du hjelp til å starte bedrift?

Det kan virke overveldende og vanskelig å komme i gang med egen bedrift. Våre erfarne rådgivere gir deg støtte og hjelp i oppstartsfasen. For å gjøre det litt enklere for deg i startfasen gir vi deg FEM timer GRATIS etablererveiledning.

Ser du behov for utvikling og omstilling i bedriften?​

Det å være bedriftsleder kan være en ensom og utfordrerne jobb. Tiden strekker ikke alltid til og en føler ofte at en skal kunne «alt om alt».

Stjeler administrative oppgaver for mye av tiden din?

Dårlige administrative rutiner og systemer er ofte en bedrifts verste tidstyv. Bedriftsplassens rådgivere vet hvordan du kan effektivisere de administrative oppgavene, slik at ledelsen kan bruke tiden på ledelse, og ikke administrasjon.

Skal du etablere selskap i Norden?

Planlegger du etablering av selskap i ett av våre naboland? Da kan vi i Bedriftsplassen AS hjelpe deg å komme raskt i gang. Vi har lang erfaring med bedriftsetableringer i de Nordiske land,  og et stort nettverk i Sverige, Danmark og Finland.

Do you need assistance to establish a business in Norway?

Bedriftsplassen knows the regulations and important precautions for business start-ups in Norway. We can prepare everything for your establishment, from finding office space to registering the company and discuss and help you developing your business strategy.