Vi hjelper deg med å utvikle din bedrift!

Bedriftsplassen er et fullsortiment konsulentselskap.
Vårt mål er å være en trygg kompentansehavn for ledere og bedrifter i alle størrelser og utviklingsfaser – fra oppstart til avvikling.
Våre konsulenter har lang og solid erfaring innen sine felt og alle har arbeidet med bedrifter i alle størrelser og i alle faser.

Følg oss gjerne på sosiele medier!

Snakk med oss om du planlegger å bytte eller emigrere ditt ERP system

Bedriftsplassen sikrer smidigere overgang!
Bedriftsplassen har mange års erfaring med forretningssystemstrategi i et bredt spekter av bransjetyper og størrelser. Alt fra små bedrifter, til store konsern, hvor vi har bistått bedriften lenge før selve valget av system har blitt tatt. Dette gjør at din bedrift vil stå mye bedre rustet når bytte eller emigreringen til Cloud starter, og overgangen vil bli betydelig smidigere. 

Ser du behov for utvikling og omstilling i bedriften?​

Det å være bedriftsleder kan være en ensom og utfordrerne jobb. Tiden strekker ikke alltid til og en føler ofte at en skal kunne «alt om alt».

Slik kan du redusere konsekvensene av uønskede hendelser!

Risiko- og sårbarhetsanalyse – ofte forkortet ROS-analyse – er en kvalitativ risikovurdering basert på faglig skjønn og erfaring.

Trenger du hjelp til å starte bedrift?

Det kan virke overveldende og vanskelig å komme i gang med egen bedrift. Våre erfarne rådgivere gir deg støtte og hjelp i oppstartsfasen. For å gjøre det litt enklere for deg i startfasen gir vi deg FEM timer GRATIS etablererveiledning.

Skal du etablere selskap i Norden?

Planlegger du etablering av selskap i ett av våre naboland? Da kan vi i Bedriftsplassen AS hjelpe deg å komme raskt i gang. Vi har lang erfaring med bedriftsetableringer i de Nordiske land,  og et stort nettverk i Sverige, Danmark og Finland.

Do you need assistance to establish a business in Norway?

Bedriftsplassen knows the regulations and important precautions for business start-ups in Norway. We can prepare everything for your establishment, from finding office space to registering the company and discuss and help you developing your business strategy.