Våre konsulenter

Rune Slåttland
Daglig leder/Medeier/Senior rådgiver
Mail: rune@bedriftsplassen.no
Mob: +47 400 03 635

Rune har mer enn 20 års erfaring innen forretningsutvikling.

I denne tiden har han hjulpet utallige selskaper innen de fleste bransjer og i alle størrelser med å nå sine resulterer via kompetanseheving, bevisstgjøring, endring og samhandling.

Rune brenner virkelig for kunder og for kundens utvikling.

Hans spesialområder innebefatter ledelsesrådgivning, salg-markedsrådgivning, endringsledelse og systemstrategiarbeid, samt styrerådgivning. 

 Rune kan bidra med:
• Ledelsesrådgivning
• Etablererådgivning
• Risiko-og sårberhetsanalyse
• Styrerådgivning
• Strategiarbeid
• Systemstrategi
• Endringsledelse
• Omstrukturering
• Salg/markedsrådgivning
• Kurs/foredrag

 

John Arne Olsen
Senior rådgiver / Samarbeidspartner
Mail: johnarne@bedriftsplassen.no
Mob: +47 400 03 635

John Arne har bred erfaring innen linjeledelse og toppledelse, og har ledet bedrifter i Skandinavia og Europa siden 2005.

Under ledelse  av John Arne har nasjonale og internasjonale selskaper hatt økt vekst og målbar forbedring av omsetning og resultater.

Hans spesialområder innbefatter endringsledelse, strategi- og forretningsutvikling, salg og markedsføring, samt ledelsesutvikling.

John Arne kan bidra med:
• Endringsledelse
• Risiko-og sårbarhetsanalyse
• Omstrukturering
• Ledelsesutvikling
• Internasjonalisering
• Salg/markedsrådgivning
• Strategiarbeide
• Interimledelse
• Kurs/foredrag

Magne Tangen
Styreleder/Medeier/Senior rådgiver
Mail: magne@bedriftsplassen.no
Mob: +47 400 03 635

Magne har siden slutten av 70 tallet jobbet med økonomistyring og endringsprosesser hos selskaper i de fleste bransjer og i alle størrelser. 

Magne er i dag eier, medeier, styreleder og styremedlem i flere selskaper.

Hans spesialområder innebefatter regnskap og økonomistrategi, økonomiledelse, styrerådgivning, selskapsendring-omstrukturering, samt etablering og nedleggelse av selskaper. 
 

Magne kan bidra med:

• Regnskap og økonomistrategi

• Styrerådgivning
• Endringsledelse

• Strategiarbeide
• Omstrukturering
•Etablering/nedleggelse