Vet du at du kan få dagpenger mens du etablerer egen virksomhet!
Går du på dagpenger og har en ide du mener du kan leve av.

Da kan du få innvilget dagpenger under etablering.
Noen punkter du kan starte med:
• Ta kontakt med din saksbehandler i NAV for å sjekke om du kan få dagpenger under etablering.
• Du må ha en Næringsfaglig vurdering av dine etableringsplaner.
I Kongsberg er det vi som er NAV sin samarbeidspartner på dette.

Vurderingen tar utgangspunkt i følgende kriterier.
1. Er etableringsplanen realistisk og er det ett marked for denne type
virksomhet.
2. Har du gjennomføringsevne, kompetanse og kapital til å få planene satt
ut i live.
3. Hva slags utfordringer må løses for at du skal kunne leve av etableringen.
4. Hvor lang tid forventes å bruke på planlegging/oppstart.
5. Hvor lang tid vil det ta før etableringen er i drift og du kan leve av etableringen.
Du bør gjøre en del forarbeide før du setter i gang med etablering av egen bedrift.
1. Lag deg en markedsplan og konkurranse analyse.
2. Snakk med potensielle kunder for å høre om dette kan være noe for de.
3. Sett opp ett enkelt realistisk budsjett som sier noe om utgifter og
fortjeneste i år, neste år og om 2 år.
(Husk budsjetter inn egen lønn inkl sosialeutgifter!)
4. Finn ut av investeringsbehov
5. Ta kontakt med gode venner og resurspersoner som kan bidra med ideer
og hjelp.

Ta gjerne kontakt med oss, vi tilbyr inntil 5 timer gratis etableringsveiledning helt gratis.
Dette kan være en god mulighet for å finne ut om din ide er driververdig.

VI KAN BIDRA TIL AT DIN DRØM OM EGEN BEDRIFT BLIR TIL VIRKELIGHET.