Leder- og personalrådgivning

Ledere må først og fremst vite hva ledelse er, nemlig å få noe til å skje gjennom andre.

Ledelse er et fag! Du er ikke født som en god leder selv om du kan ha en del egenskaper som gjør at du passer som leder, men det er fortsatt et fag og en god leder må både lytte og lære hele tiden.

Sannheten er at de fleste som starter bedrifter, ikke starter dette for de de ønsker å lede andre. Mange gjør det fordi de har en visjon, en drøm og kunnskap om noe de mener det er verdt å satse på.

Selv de beste lederne er ikke utlært. For at du skal lykkes som leder over tid, må du innhente ny kunnskap. Vi kan bistå din bedrift og bedriftens ledere med kunnskap og utvikling, som gjør at lederen eller lederne er best mulig rustet til å utføre sin lederjobb.

Om du ønsker bistår vi gjerne bedriftsledere/HR med leder- og personalrådgivning samt å håndtere personalutfordringer og opplæring av HR.

Vi har også coaching/fadderprogram for ledere.

w

Kontakt oss

Telefon: +47 938 44 000
E-post: [email protected]

Avdeling Kongsberg

Dyrmyrgata 4
3611 Kongsberg

 

Avdeling Oslo

Akersgata 41,
0158 Oslo

En del av: