Ny mann på laget

Bedriftsplassen har fått med seg John Arne Olsen på laget. John Arne har lang erfaring innen forretning, salgs og markedsutvikling i det Nasjonale og Globale markedet. Med sin erfaring vil John Arne kunne gi eksisterende og nye kunder den ekspertisen og tryggheten de trenger for å løfte sine produkter og tjenester raskere ut til ett Nasjonalt og Globalt marked eller trygge den posisjonen de allerede har i dette markedet.

Om John Arne Olsen

John Arne har bred erfaring innen linjeledelse og toppledelse, og har ledet bedrifter i Skandinavia og Europa siden 2005. Hans spesialområder innbefatter endringsledelse, strategi- og forretningsutvikling, salg og markedsføring, samt ledelsesutvikling. I Norge har John Arne hatt lederstillinger innen bransjer som Industri, IKT, Telecom, Elektro, VVS og Ventilasjon. Han har bl.a. jobbet i selskaper som Telenor, Bravida og Furmanite. Under John Arne´s ledelse som Administrerende Direktør for den Skandinaviske delen av Furmanite (et amerikansk børsnotert selskap og ledende global leverandør av spesialtjenester og produkter for industrien) ble omsetningen 4-dobblet. 

Bred erfaring

Erfaren mann på laget: John Arne Olsen

Det ble etablerte datterselskaper i Sverige og Danmark, gjort oppkjøp av spesialistselskaper, og etablert nye tjenester og løsninger.

I Europa har John Arne ledet og gjennomført vellykkede økonomiske og forretningsmessige snuoperasjoner i Nederland, Belgia, Tyskland og Frankrike. Gjennom bygging av felles bedriftskultur, basert på gjensidig tillit, kontinuerlig forbedringer og kundeforståelse, ble grunnlaget lagt for en rekke vellykkede endringsprosjekter.
Resultatene ble effektivisering og profesjonalisering av salg og kunderelasjonsbygging, store produktivitets- og kvalitetsforbedringer av operativ drift og produksjon, etablering av effektive og selvstendige team på alle nivåer, samt samarbeid på tvers av fagområder og landegrenser.

John Arne er utdannet Cand. Mag. i Informatikk ved UiO og Bedriftsøkonom fra BI.

John Arne kan bistå deg med:

• Endringsledelse
• Ledelsesutvikling
• Internasjonalisering
• Salg/Markedsrådgivning
• Strategiarbeide
• Interimledelse

Ønsker du å komme i kontakt med John Arne.
Kllikk på linken under.
https://bedriftsplassen.no/kontakt-oss/