Alle bedrifter bør ta en risiko- og sårbarhetsanalyse!

Risiko- og sårbarhetsanalyse, ofte forkortet ROS-analyse, er en kvalitativ risikovurdering basert på faglig skjønn og erfaring.

Slik kan du redusere konsekvensene av uønskede hendelser!

Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede og uventede hendelser, som for eksempel markedssvikt, strømbrudd, vannmangel, personellamangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensene av dem dersom de skulle inntreffe.

En ROS-analyse bør gjøres for alle deler av organisasjonen, produkter, tjenester, produksjon, leveranser, leverandører, markeder, offentlig rammeverk, støttesystemer (IKT) og mye mer.

Kriterier for god gjennomføring og godt resultat er bl.a. å ha en person som kan gi veiledning og være pådriver av prosessene, samt å ha en god forankring i ledelsen. Det er tross alt ledelsen som har ansvaret for kartleggingen av organisasjonens risiko og sårbarhet.

En ROS-analyse er en «ferskvare». Med det menes at den trenger regelmessig oppfølging i forhold til f.eks. ny teknologi, nye lover og regler og endringer i markedet.

ROS analyse er like aktuelt for en liten bedrift
som det er for ett stort konsern.

noen av våre aktuelle rådgivningstjenester:

Ønsker du en uforpliktende prat om Risiko- og sårbarhetsanalyse?

Ta kontakt
Våre rådgivere har lang erfaring og behandler selvsagt alltid din informasjon konfidensielt.

Vennlig hilsen
Rune Slåttland
Daglig leder
Bedriftsplassen AS

Ønsker du råd og tips og siste nytt om forretningsutvikling?

Her kan du melde deg på vårt nyhetsbrev!