Styre og styrerådgivning

Om du ikke er bevist på ditt ansvar, ikke skyld på andre, kun på deg selv.

For at en bedrift skal gjøre det best mulig, bør denne bedriften ha et styre med ressurspersoner. Disse personene skal via sin kunnskap bidra til økt vekst og ha full kontroll over selskapets verdier.

Det å være et styremedlem eller en styreleder er et personlig engasjement og den enkelte person er rettslig ansvarlig for selskapet og eierne sine verdier.

  • Er du som styreleder eller styremedlem kunnskapsmessig rustet for denne oppgaven og føler du deg trygg på din rolle i styre?
  • Er styret satt sammen på en slik måte at det gagner eiere og selskapet på en best mulig måte?
  • Har styret hatt opplæring i hvordan de skal jobbe på en best mulig måte?
  • Har styret i dag noen utfordringer de ikke vet helt hvordan de skal løse?

Dette er noen av utfordringene vi kan hjelpe dere med. Via våre konsulenter kan vi hjelpe styrerådgivning og være optimalt rustet til å bidra til at de rette avgjørelsene tas.

Link til Aksjeloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44

w

Kontakt oss

Telefon: +47 938 44 000
E-post: [email protected]

Avdeling Kongsberg

Dyrmyrgata 4
3611 Kongsberg

 

Avdeling Oslo

Akersgata 41,
0158 Oslo

En del av: