Våre tjenester

Bedriftsplassen AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivnings- og støttetjenester innen de fleste
relevante områder via egne konsulenter og eksterne samarbeidspartnere.

Primærtjenester egne konsulenter:

Forretningsutvikling og lederrådgivning

Det å være bedriftsleder kan være en ensom og utfordrerne jobb. Tiden strekker ikke alltid til og en føler ofte at en skal kunne «alt om alt».

Vi kan være din medhjelper og din sparringspartner i forhold til deg og din bedrift, vi kan bistå deg innen forretningsutvikling og hjelpe deg med endringsprosesser, utvikling, økonomi, salg, marked og personalledelse. Vårt mål er å gi deg som leder trygghet og tid slik at du kan gjøre din jobb best mulig! Ønsker du bistand til forretningsutvikling eller lederrådgivning? Ta kontakt

Forretningssystem-strategi

Bedriftsplassen sikrer smidigere overgang
Bedriftsplassen har mange års erfaring med forretningssystemstrategi i et bredt spekter av bransjetyper og størrelser. Alt fra små bedrifter, til store konsern, hvor vi har bistått bedriften lenge før selve valget av system har blitt tatt. Dette gjør at din bedrift vil stå mye bedre rustet når bytte eller emigreringen til Cloud starter, og overgangen vil bli betydelig smidigere. 

Vi er med hele veien fra strategiprosessen starter, til det nye systemet er på plass, eller emigrering til Cloud er gjort. Vi kjenner godt til alle relevante ERP-systemer som leveres både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjør at vi kan følge din bedrift gjennom hele prosessen med å kartlegge hvilke systemer som passer best for din bedrift, samt utvikle tilbudsforespørselen (RFI/RFP). Vi kan også ta på oss rollen som bedriftens prosjektleder i selve ERP-Implementeringen/emigreringen. Ta kontakt

Salgs- og markedsrådgivning

Uavhengig hvor i organisasjonen du jobber må du alltid vite og forstå at det er kunden som betaler din lønn! Budskapet vårt er enkelt. Vi kan bistå organisasjonen så den blir mer selgende og kundefokusert. Vi kan bidra til at din bedrift får en mer selgende og kunderettet profil. Vi kan bidra til at bedriften sitter igjen med mer på bunnlinjen. Og ikke MINST, vi kan bidra til at bedriftens kunder føler en større ivaretagelse og merverdi ved å være kunde nettopp hos deg. Trenger du bistand til å utvikle din salgs- og markedsstrategi? Ta kontakt

Styre og styrerådgivning

For at en bedrift skal gjøre det best mulig bør bedriften ha et styre med ressurspersoner som er skreddersydd for den enkelte virksomhet. Disse personene skal via sin kunnskap bidra til økt vekst og ha full kontroll over selskapets verdier. Det å være et styremedlem eller en styreleder er et personlig engasjement og den enkelte person er rettslig ansvarlig for selskapet og eierne sine verdier. Våre konsulenter kan bistå hele styre eller enkeltmedlemmer av styre i arbeidet med å gi styre eller enkeltpersonen den tryggheten og kompetansen som trenger for at jobben skal kunne utføres best mulig. Ønsker du bistand til utvikle ditt styre og styrearbeid? Ta kontakt

Etableringsbistand og veiledning

Går du med en drøm om å etablere egen bedrift? Vi ønsker at du skal lykkes med din drøm som selvstendig næringsdrivende, derfor vil vi være der for deg og med deg. Vi vil være kritiske og konstruktive, og vi vil alltid legge til rette for deg og være ærlig med deg. Velger du oss som din rådgiver i etableringsfasen skal vi legge til rette så godt vi kan for at du skal lykkes. Derfor har vi et mentorprogram for de som ønsker å etablere seg. I dette programmet ligger det blant annet 5 timer GRATIS etablererveiledning! Ønsker du bistand til etablering? Ta kontakt

ROS/Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse, ofte forkortet ROS-analyse, er en kvalitativ risikovurdering basert på faglig skjønn og erfaring. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede hendelser, som for eksempel markedssvikt, strømbrudd, vannmangel, personellamangel, kan man prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre eller redusere konsekvensene av dem dersom de skulle inntreffe.

En ROS-analyse bør gjøres for alle deler av organisasjonen, produkter, tjenester, produksjon, leveranser, leverandører, markeder, offentlig rammeverk, støttesystemer (IKT) og mye mer.

Kriterier for god gjennomføring og godt resultat er bl.a. å ha en person som kan gi veiledning og være pådriver av prosessene, samt å ha en god forankring i ledelsen. Det er tross alt ledelsen som har ansvaret for kartleggingen av organisasjonens risiko og sårbarhet.

PS. En ROS-analyse er en «ferskvare». Med det menes at den trenger regelmessig oppfølging i forhold til f.eks. ny teknologi, nye lover og regler og endringer i markedet. Ta kontakt

Ansettelsesbistand

Kartlegging av behov for ansatte i forhold til egenskap og kompetanse kan være en krevende prosess. Det samme gjelder selve ansettelsesprosessen. Og at det er utfordrende, dyrt og tidkrevende å feilansette er noe de fleste ledere har erfart. Våre konsulenter kan bistå deg som leder i denne prosessen, helt fra kartlegging til ansettelse. Vi har også samarbeide med flere rekrutering og headhunter firmaer. Trenger du hjelp til rekruttering? Ta kontakt

Startup in Norway

Are you planning to start up a company in Norway? Then you need a partner with the right experience and the right knowledge. We at Bedriftsplassen have for many years helped companies to establish in Norway.

We can assist you in the following areas:

 • Registration of the Norwegian company
 • Establishment of bank connection and bank account
 • Advice on Norwegian VAT and tax rules
 • Provides authorized accounting and payroll services through partner
 • Any other tasks that are necessary for you to operate the Norwegian company in the best possible way within the rules that apply in Norway.

Do you want to schedule a meeting about your startup in Norway? Please contact us

Some of our startup services:

Bedriftsplassen AS can assist you throughout the whole establishment process from registration of the company to the development of sales and marketing. In addition, we offer startups 5 hours of free advice.

Bedriftsplassen AS can assist you in business development and help you to establish good routines for finances, sales, market and personnel. Our goal is to give you the best advice and support so you can do your job as a leader in the best possible way!

We can assist you in developing a more selling and customer focused organization. Our experience is that employees who understand the company’s marketing strategy not only sell more, they also contribute to increased profits and more satisfied customers.

Our sister company Exacta Services AS has more than 25 years of experience in accounting, payroll and annual settlement. It is an innovative company with digital solutions that can be tailored to your company and your way of working. As a customer of Exacta Services AS, your needs will always be in focus and taken care of in the best possible way.

Through our legal partners, we can offer a variety of legal services, such as:

 • Employment, layoffs and dismissal
 • Contract law
 • Contract Design
 • Tax Law
 • Sales of real estate
 • Property law
 • Financial and accounting law
 • Patent and trademark registration

In Norway the municipality, county and state have many different types of support schemes for business and industry. We can help you find the funds you can apply for, as well as assist you in the application process. Some of this assistance may even be free for you as a business customer.

Rådgivings- og støttetjenester via samarbeidspartnere:

Advokattjenester

Alle som driver en bedrift bør ha enn eller flere advokater tilknyttet seg.
Vi har plukket ut advokater vi mener er noen av de beste innen sitt felt. Via
advokatene vi samarbeider med kan vi tilby advokattjenester innen:

 • Ansettelser, oppsigelser og avskjedigelse
 • Avtalerett
 • Avtaleutforming
 • Skatterett
 • Merverdiavgiftsrett
 • Salg av næring
 • Eiendomsrett
 • Økonomi- og regnskapsrett
 • Patent- og merkevareregistrering
Trenger du juridisk bistand? Ta kontakt

PS! Vi bistår ikke privatpersoner, kun bedrifter.