Våre tjenester

Bedriftsplassen AS er et konsulentselskap som tilbyr rådgivnings- og støttetjenester innen de fleste
relevante områder via egne konsulenter og eksterne samarbeidspartnere.

Primærtjenester egne konsulenter:

Etableringsbistand og veiledning

Går du med en drøm om å etablere egen bedrift? Vi ønsker at du skal lykkes med din drøm som selvstendig næringsdrivende. Derfor har vi også et eget mentorprogram for oppstartsbedrifter der du blant annet får FEM timer GRATIS etablererveiledning! Som din rådgiver under nyetableringen, vil vi være kritiske og konstruktive, og gi deg relevante og ærlige råd i forhold til den bransjen og situasjonen du er i.

Forretningsutvikling

Det å være bedriftsleder kan være ensomt og utfordrende. Tiden strekker ofte ikke til. Mange ledere føler at de må kunne «alt om alt». Vi kan bistå deg med utvikling av forretningsideen, og – ikke minst – å «rydde tid» til å jobbe med den. Gjennom vårt store nettverk av spesialrådgivere og tjenesteytere, kan vi dessuten bidra til å forbedre rutiner, økonomi, salg, markedsføring og personalhåndtering.

Lederrådgivning og -coaching

Å være leder er mer enn en jobb. Det er en livsstil. Derfor passer det ikke for alle å være det. Å bli en god leder, krever spesielle personlige kvaliteter. Heldigvis kan det læres. Vi kan hjelpe deg med å utvikle din kompetanse og – ikke minst – kontinuerlige utvikling som leder. Ledelse handler egentlig om å utvikle mennesker. En god leder er en «lagleder» som får hver «spiller» til å yte sitt beste for «laget». Våre mentorer og lederutviklere kan gi deg den tryggheten og kompetansen som skal til for at du skal kunne bli den beste lederen du kan bli.

Veiledning av styre og styremedlemmer

For at en bedrift skal gjøre det best mulig, bør den ha et styre med ressurspersoner som er skreddersydd for virksomheten. Det enkelte styremedlem skal via sin kunnskap bidra til økt vekst, og må ha full kontroll over selskapets ressurser og potensial til enhver tid. Å være styremedlem eller styreleder, innebærer et personlig rettslig ansvar for selskapet og eiernes verdier. Er du rustet for det? Føler du deg trygg på din rolle i styret? Våre konsulenter kan bidra til å gi hele styret, eller enkeltmedlemmer, den nødvendige tryggheten og kompetansen, slik at de kan gjøre jobben best mulig jobb for virksomheten. Vi bistår også med å sette sammen riktig styre med riktig kompetanse.

Forretningssystemstrategi

Valg av bedriftens forretningssystem, er en strategisk ledelsesavgjørelse, og ikke en beslutning som skal tas av en faggruppe eller avdeling (f.eks. IT-avdeling). Som leder må du derfor innta en aktiv rolle i denne beslutningsprosessen – uansett størrelse på bedriften. Som grunnlag for beslutningen, bør det aller først gjøres en kartlegging av hva de forskjellige rollene, eller faggruppene i selskapet forventer at systemet skal levere. Et overordnet og viktig kriterium for beslutningen, er at systemet også må være skalerbart ift. bedriftens fremtidige behov! Bedriftsplassens rådgivere har mange års erfaring med uttallige forretningssystemer, og kan hjelpe deg med å utvikle en skreddersydd forretningssystemstrategi for din bedrift.

Salgs- og markedsføringsrådgivning

Uavhengig hvor i organisasjonen du jobber, må du alltid vite og forstå at det er kunden som betaler din lønn!
Bedriftsplassen kan bistå organisasjonen din så den blir mer selgende og kundeorientert.
Vi kan bidra til at din bedrift får en mer selgende og kunderettet profil.
Vi kan bidra til at bedriften sitter igjen med mer på bunnlinjen.
Og ikke MINST, vi kan bidra til at bedriftens kunder føler en større ivaretagelse og merverdi ved å være kunde nettopp hos deg.

Ansettelsesbistand

De fleste ledere har erfart at det er dyrt og tidkrevende å ansette feil person. For å unngå det, er det viktig å gjennomføre en grundig og profesjonell ansettelsesprosess fra A-Å. Og det prosessen bør begynne med, er å lage en mest mulig presis beskrivelse av egenskaper og kompetanse som du ønsker at jobbsøkerne skal ha. Dette er kanskje den aller vanskeligste – og viktigste – delen av ansettelsesprosessen. Den mest tidkrevende delen, er ofte selve ansettelsesprosessen. Søknader skal siles, kandidater skal inviteres og intervjues – ofte i flere runder. Våre konsulenter kan bistå deg gjennom hele prosessen, helt fra kartlegging til ansettelse av rett person. Vi har også samarbeide med flere rekrutteringsfirmaer.

Rådgivings- og støttetjenester via samarbeidspartnere:

Regnskaps- og lønns-tjenester

når det kommer til regnskap og lønn, bør du velge en partner med høy kompetanse, lang erfaring, god service og oppfølging! Vårt søsterselskap Exacta Services AS har mer enn 25 års erfaring innen regnskapsføring, lønn og årsoppgjør. Det er et moderne selskap med gode digitale løsninger. De kan tilby et regnskapssystem som er skredersydd for ditt selskap og din måte å jobbe på. Se mer på nettsiden til Exacta Services AS.

Revisortjenester

Enten du er revisjonspliktig eller ei, vil du høyst sannsynlig ha behov for revisortjenester i ditt selskap på et eller annet tidspunkt. Mange bruker revisoren som en viktig ressurs for å få strategisk viktige oppgaver gjennomført. Vi har tett samarbeid med svært kompetente revisorer vil gi deg den merverdien og kompetansen som du trenger, uavhengig av bransje og størrelse.

Advokattjenester

Alle som driver en bedrift, bør ha en eller flere advokater å rådføre.
Vi har plukket ut, og samarbeidere med, de beste advokatene innen sine fagfelt. Via våre samarbeidende advokater kan vi tilby juridisk bistand i forbindelse med:

  • Ansettelser, oppsigelser og avskjedigelse
  • Avtalerett
  • Avtaleutforming
  • Skatterett
  • Merverdiavgiftsrett
  • Salg av næring
  • Eiendomsrett
  • Økonomi- og regnskapsrett
  • Patent- og merkevareregistrering

PS! Vi bistår ikke privatpersoner, kun bedrifter.

Bistand til søknad om kommunale og statlige midler

Kommune, fylke og stat har mange forskjellige typer støtteordninger for næringslivet. Vi kan hjelpe deg til å finne ut hvilke midler du kan søke på samt bistå deg i søknadsprosessen. Deler av konsulentbistanden kan være kostnadsfri for deg som bedriftskunde. Buskerud fylkeskommune via kompetansemegler Per Olve Tobiassen og hans nettverk bistår Bedriftsplassen i dette arbeidet.